Zorb Ball วอเตอร์บอล         วอร์เตอร์บอล เป็นกีฬาอีกหนึ่งประเภท ที่รวม ความสนุก สุขภาพร่างกายแข็งแรง การเล่นการแข่งขัน ถือเป็นอีกหนึ่ง รูปแบบที่ดีของการเล่นกีฬา การเดินเล่นบนน้ำทำให้เราห่าง จากพื้นดินมาสัมผัสความ สนุกบนน้ำแทน ในเวลาเดียวกัน การออกกำลังเล่น กีฬา ทางน้ำยังเป็นการเพิ่มกำลังความ สมดลของร่างกาย ด้วยท่าการเล่นสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม  วอร์เตอร์บอลใช้เฉพาะวัสดุที่นำเข้ามีความยืดหยุ่นสูง ความแข็งแรงสูง ทนต่อ แรงดึง จุดเด่นคือไม่เสียง่ายๆ  อายุการใช้งานยาว ไม่มีกลิ่น เทียบเท่ามาตรฐานการรักษา สิ่งแวดล้อมยุโรป ใช้ซิปที่กันน้ำกันรูรั่ว ใช้สำหรับที่ใช้ของทางการบิน และของ ทางการผลิตอาวุธ และมีความปลอดภัยของรูรั่วสูง. ตัววอร์เตอร์บอลมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เมตร พื้นที่โดยรวมมากกว่า4ตารางเมตร ความปลอดภัยที่รับน้ำหนักได้มากกว่า 200 กิโลกรัมขึ้นไป ตามที่นักวิทยาศาสตร์ ได้กล่าวคนเราสูบอากาศหายใจต่อวันคือ 15 ลูกบาศก์เมตร ภายในวอร์ดเตอร์บอล มีอากาศมากกว่า 3 ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ดังนั้น จึงกล้ารับประกันความปลอดภัย ของผู้ลงเล่นบนน้ำได้อย่างมั่นใจ  ทำให้ลูกค้าได้เล่นกีฬาที่ทันสมัย และ ใหม่ล่าสุด อย่างเต็มที่ พร้อมได้รับความสุขจากการเดินเล่นบนน้ำ ที่มีเสนห์ และ น่าสนใจ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ซอฟบอล (Zorb Ball) ของเล่นไหม่ สำหรับวัยเอกซ์ตรีม ของไทย ซอฟบอล (Zorb Ball) ของเล่นไหม่ สำหรับวัยเอกซ์ตรีม ของไทย
Copyright 2011 (C) www.zorbballht.com All rights reserved | Engine by Freethailand.com  
blog counter